Ochrana osobných údajov

Home 9 Ochrana osobných údajov

Pri vyplňovaní formulára na stránkach www.aio.sk poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia Zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov. Aio, s.r.o. si uvedomuje dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobenie zákona o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie Aio, s.r.o. k ochrane vašich osobných údajov

Aio, s.r.o spracováva osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom webových stránok www.aio.sk, ako aj všetky údaje získané z dotazníkov a analytických nástrojov meracích návštevnosť a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytujúce informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne ​​odvolať a Aio, s.r.o. údaje zlikviduje.

Aio, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránok www.aio.sk týmto informuje subjekty poskytujúce informácie, že všetky údaje získané hore uvedenými spôsobmi považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb ak marketingovým účelom spoločnosti Aio, s.r.o. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté inej spoločnosti.

Partneri: